Menu
Your Cart

Нова локация!!! Къде: Младост 2, ул. Свети Киприян 248; Кога: 16.10.2023 г.; Час: 11:00; Имаме удоволствието да Ви поканим на откриването! Очакваме Ви!!!

Често задавани въпроси

Промяна на дата и час на апарат Daisy Perfect S/M 01 се извършва през режим ПРОГРАМИРАНЕ:

 •  С бутоните стрелка нагоре/надолу, навигирате до режим „Програмиране“ и натискате бутон OK
 • Въвеждате парола 9999 и потвърждавате с бутон OK
 • С бутоните стрелка нагоре/надолу, навигирате до меню Дата/Час и натискате бутон OK
 • Въвеждате новите дата и час и потвърждавате промените с бутон OK
 • Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на ALT и натискане на CLK

Промяна на дата и час на апарат Daisy Compact S/M 01 се извършва през режим ПРОГРАМИРАНЕ:

 • С бутон М навигирате до режим „Програмиране“
 • Въвеждате парола 9999 и натискате бутон CLK за потвърждение
 • След е изчезнало полето за въвеждане на парола, Вие сте в режим „Програмиране“
 • Натискат се бутоните ALT и QTY едновременно
 • Въвеждате новите дата и час и потвърждавате промените с бутон TL
 • Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на ALT и

Промяна на дата и час на апарат Daisy Micro C 01 се извършва през режим ПРОГРАМИРАНЕ:

 • С бутон МODE навигирате до режим „Програмиране“
 • Въвеждате парола 9999 и натискате бутон CLK за потвърждение
 • След е изчезнало полето за въвеждане на парола, Вие сте в режим „Програмиране“
 • Натискат се бутоните ALT и QTY едновременно
 • Въвеждате новите дата и час и потвърждавате промените с бутон STL
 • Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на ALT и натискане на CLK

Промяна на дата и час на апарат Daisy  eXpert SX 01 се извършва през режим ПРОГРАМИРАНЕ:

 • Въвеждате новите дата и час и потвърждавате промените с бутон ST
 • Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на ALT и натискане на CLK
 • С бутон МODE навигирате до режим „Програмиране“
 • Въвеждате парола 9999 и натискате бутон CLK за потвърждение
 • След като е изчезнало полето за въвеждане на парола, Вие сте в режим „Програмиране“
 • Натискат се бутоните ALT и QTY едновременно

!!! Преди да започнете трябва да знаете че Ви е необходим сгрешеният касов бон !!!  Важно е да отбележим, че при сторниране на касов бон с причина Операторска грешка, сторното може да се извърши най-късно до 7-мо число на следващият месец.

Daisy Compact

 • Включваме касовия апарат Дейзи Compact S/S 01 с бутон ON/OFF и отиваме до режим регистрация. Там въвеждаме парола 9999 и натискаме бутон CLK на екрана трябва да виждате 0.00.
 • При касови апарати Compact S 01 за да бъде направено сторно операторска грешка трябва да изберете 9 2 от цифровата клавиатура след което натискате бутоните ALT и VD заедно. На екрана ще ви изпише ДОКУМЕНТ:
 • Там трябва да въведете номера на документа тоест номера на грешната касова бележка.Този номер може да бъде видян на надписа ФИСКАЛЕН БОН в ляво обикновено започва с 1000456. След въвеждането му натискате ТОТАЛ на екрана ще ви изпише дата, месец, година, и час, минута и секунда.
 • Трябва да ги въведете и тях след което натискате бутон ТОАТАЛ. На екрана ще ви изпише ФП:
 • Тук трябва да въведете Номера на Фискалната памет. А нея можете да я видите от сгрешения касов бон.Намира се под надписа ФИСКАЛЕН БОН в дясно започва с 36(……….) след това натискате ТОАТАЛ
 • На екрана ще ви покажа СТОРНО тук въвеждате сумата която трябва да сторнирате (например 1000). След това избирате групата стока /департамент / с който сте пуснали грешния касов бон / за департамент 01 избирате бутон D+.
 •  За департамент над 01 натискате бутоните ALT и D+ заедно и избирате номер на департамент и потвърждавате с бутон ST /.
 • След което натискате бутон ST за да проверим дали сторнираната сума е вярна. Ако всичко е както трябва натискате бутон ТОТАЛ при което касовият апарат ще ви разпечати сторно бона.

Daisy Perfect

 • Включваме касовия апарат Дейзи Perfect S - S01 с бутон ON/OFF и отиваме до режим регистрация. Там въвеждаме парола 9999 и натискаме бутон OK на екрана трябва да виждате 0.00.
 • При касовите апарати Perfect S 01 за да бъде направено сторно операторска грешка трябва да изберете 9 2 от цифровата клавиатура след което натискате бутоните ALT и VD заедно. На екрана ще ви изпише ДОКУМЕНТ:
 • Там трябва да въведете номера на документа тоест номера на грешната касова бележка.Този номер може да бъде видян на надписа ФИСКАЛЕН БОН в ляво обикновено започва с 1000456. След въвеждането му натискате ТОТАЛ /ОК на екрана ще ви изпише дата, месец, година, и час, минута и секунда.
 • Трябва да ги въведете и тях след което натискате бутон ТОАТАЛ/ОК. На екрана ще ви изпише ФП:
 • Тук трябва да въведете Номера на Фискалната памет. А нея можете да я видите от сгрешения касов бон.Намира се под надписа ФИСКАЛЕН БОН в дясно започва с 36(………) след това натискате ТОАТАЛ /ОК
 • На екрана ще ви покажe СТОРНО тук въвеждате сумата която трябва да сторнирате (например 1000).
 • След това избирате групата стока /департамент / с който сте пуснали грешния касов бон  (01, 02, 03).
 • За департамент над 03 натискате бутон D+ и избирате номер на департамент и потвърждавате с ОК .
 • След което натискате бутон ST за да проверим дали сторнираната сума е вярна. Ако всичко е както трябва натискате бутон ТОТАЛ при което касовият апарат ще ви разпечати сторно бона.

Daisy eXpert

 • Включваме касовия апарат Дейзи eXpert 01 / SX / SX01 с бутон ON/OFF и отиваме до режим регистрация. Там въвеждаме парола 9999 и натискаме бутон CLK на екрана трябва да виждате 0.00.
 • При касовите апарати eXpert 01 / SX / SX01 за да бъде направено сторно операторска грешка трябва да изберете 9 2 от цифровата клавиатура след което натискате бутоните ALT и VD заедно. На екрана ще ви изпише ДОКУМЕНТ:
 • Там трябва да въведете номера на документа тоест номера на грешната касова бележка.Този номер може да бъде видян на надписа ФИСКАЛЕН БОН в ляво обикновено започва с 1000456. След въвеждането му натискате ST на екрана ще ви изпише дата, месец, година, и час, минута и секунда.
 • Трябва да ги въведете и тях след което натискате бутон ST. На екрана ще ви изпише ФП:
 • Тук трябва да въведете Номера на Фискалната памет. А нея можете да я видите от сгрешения касов бон.Намира се под надписа ФИСКАЛЕН БОН в дясно започва с 36(………) след това натискате ST.
 • На екрана ще ви покажe СТОРНО тук въвеждате сумата която трябва да сторнирате (например 1000).
 • След това избирате групата стока /департамент / с който сте пуснали грешния касов бон  (01, 02, 03).
 • След което натискате бутон ST за да проверим дали сторнираната сума е вярна. Ако всичко е както трябва натискате бутон TL при което касовият апарат ще ви разпечати сторно бона
 • Първа и може би най-важна стъпка за закупуване на касов апарат е избора на подходящо устройство, в зависимост от потребите Ви.
 • Необходимо е управителя на фирмата или упълномощено от него лице да попълни Уведомителна Декларация, която съдържа имформация за фирмата като: Име на фирмата, ЕИК, адрес на фирмата, адрес на търговски обект, вид търговски обект например (магазин, офис, склад, паркинг, пазар, клиника и др. ), има ли фирмата регистрация по ДДС, какъв вид дейност ще извършва фирмата, какви департаменти да бъдат програмирани и др.
 • Първа стъпка е причината за смяна фискална памет. Тя може да бъде ( Дефектирала Фискална памет, Пълна Фискална памет или смяна на собственност).
 • Трябва да донесете устройството, паспорта на касовия апарат, и печат на фирмата
 • Пускаме ПРОТОКОЛИ за смяна на фискална памет които трябва да подпишете и подпечатате
 •  При смяна на собственност попълвате и  Уведомителна Декларация, която съдържа имформация за новата фирма като: Име на фирмата, ЕИК, адрес на фирмата, адрес на търговски обект, вид търговски обект например (магазин, офис, склад, паркинг, пазар, клиника и др. ), има ли фирмата регистрация по ДДС, какъв вид дейност ще извършва фирмата, какви департаменти да бъдат програмирани и др.